A Training

De A training is een training voor voorjagers met gevorderden honden die een stabiel B niveau bereikt hebben en verder willen ontwikkelen naar een hond die op afstand te handelen is d.m.v. gebaren en fluit signalen, kortom een “dirigeerbare” hond.

In deze training wordt de basis gehoorzaamheid (C programma) niet meer specifiek getraind, er wordt van u verwacht dat u dit zelf thuis goed bijhoud. Het B programma komt nog wel aan bod maar wordt gevarieerd met andere opdrachten. de A Training richt zich o.a. op het lopen van rechte lijnen en het “aannemen van de hand”, het stoppen op fluitsignaal op afstand en vanuit dat punt verder worden gestuurd naar een aangewezen plaats. Daarnaast leren we de hond geursporen uit te werken al dan niet met een water als barrière.

Om in aanmerking te komen voor de A training zal er een selectie plaats vinden. Lang niet alle honden zijn geschikt voor een A training. Een minimale eis is het behaald hebben van meerder stabiele B diploma’s en er zal een toetsing plaatsvinden om te zien of de hond in aanmerking kan komen voor deze training.

Het A diploma bestaat uit de 5 onderdelen uit het C programma + de 3 onderdelen uit het B programma + 2 onderdelen uit het A programma. Deze 8 onderdelen met een voldoende beoordeeld vormen samen het A diploma.

  • Proef A: Los en aangelijnd volgen.
  • Proef B: Uitsturen en komen op bevel.
  • Proef C: Houden van de aangewezen plaats.
  • Proef D: Apport te land.
  • Proef E: Apport uit diep water.
  • Proef F: Verloren apport te land.
  • Proef G: Markeer apport.
  • Proef H: Apport over diep water.
  • Proef I: Dirigeer proef te land
  • Proef J: Apport van verre loper over breed water

A training kan alleen plaatsvinden bij voldoende aanmeldingen.

Inschrijven A training