SJP / MAP / PJP / Nimrod

Een jachthondenproef is een samenstel van kunstmatige, op de jachtpraktijk gebaseerde proeven waaraan jachthonden, al dan niet in wedstrijdverband, ter beoordeling dan wel ter vergelijking van hun prestaties worden onderworpen.

De jachthondenproeven hebben in eerste instantie tot doel een uitspraak te doen over de bruikbaarheid voor het werk ná het schot van de deelnemende honden. Het uiteindelijke doel van de jachthondenproeven is de bevordering van de weidelijkheid ter jacht door stimulering van het gebruik van goed afgerichte honden in handen van voorjagers, die hondenwerk verstaan en waarderen

Een Standaard Jachthondenproef (SJP) bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag- en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J). Het doel van de Standaard Jachthondenproef is het toetsen van de perfectie en het niveau van de deelnemende honden door middel van een formeel examen. Er wordt getoetst op het werk na het schot. Een SJP is Primair een examen

Een Meervoudige Apporteerproef (MAP)  bestaat uit zes meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproeven op A-niveau. Het doel van de MAP is het toetsen
van de deelnemende honden onder meer jachtpraktijk gerichte omstandigheden. Er wordt getoetst op het werk na het schot. Hierbij vormen de elementen gehoorzaamheid, veldverstoring, effectief en zelfstandig werken, een zwaarwegende factor in de beoordeling. Daarnaast worden in wedstrijdverband de prestaties van de deelnemende honden met elkaar vergelijken. Een MAP is primair een wedstrijd.

De Provinciale Jachthondenproef (PJP) bestaat in beginsel uit vier meervoudige, niet gestandaardiseerde proeven op B-niveau en twee meervoudige, niet gestandaardiseerde apporteerproef op A-niveau. Het doel van de Provinciale Jachthondenproef is enerzijds na het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband provinciaal vergelijken van de prestaties van de honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden. Om toegelaten te kunnen worden tot de proeven voor het B of A diploma van de Provinciale Jachthondenproef moet de hond in het afgelopen seizoen in Nederland tenminste één B of A diploma op een MAP hebben behaald. De PJP is primair een wedstrijd.

De Nimrod bestaat in beginsel uit drie meervoudige niet gestandaardiseerde apporteerproeven. Het doel van de Nimrod is enerzijds aan het einde van het seizoen van de jachthondenproeven het in wedstrijdverband vergelijken van de prestaties van de meest succesvolle honden en anderzijds jagers en andere belangstellenden een inzicht te geven in de mogelijkheden van goed opgeleide jachthonden.
Aan de Nimrod kunnen uitsluitend honden deelnemen die daartoe door de CJP zijn uitgenodigd. Een hond mag slechts één maal aan de Nimrod deelnemen.
De Nimrodproef is primair een wedstrijd.